Sounds like jemma hki

"Soittaminen on kummallinen paikka,jossa on hyvä olla. soittaessa menee tiloihin. silloin ei ole tavallinen itsensä eikä tietoinen siitä,missä on ja mitä tekee"

Sami Yaffa